குவாங்டாங் தமிழ்ச் சங்கம் | சீனா | GUANGDONG TAMIL COMMUNITY | CHINA

குவாங்டாங் தமிழ்ச் சங்கம் | சீனா | GUANGDONG TAMIL COMMUNITY | CHINAGuangdong Tamil Sangam Welcomes You!
எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழென்று சங்கே முழங்கு
"மன்பதை எல்லாம் தமிழால் வாழவேண்டும்;
மல்குபெயர் செந்தமிழாய் மலர வேண்டும்;
அன்பகமாய் தமிழரகம் தமிழ ணிந்து,
இன்ப நிழற் பூஞ்சோலை கல்விச் சாலை
இயலிசை நாடக மேடை கோயிலெல்லாம்
தென்றமிழே நடம் புரியத் தமிழ ராட்சி
செந்தமிழின் ஆட்சியெனத் திகழ்வ தென்றோ?"

Office Bearers 2017-2019:
President : Mr. D. CHINNAIYAN
Vice-President : Mr. P. PALANIVEL
General Secretary : Mr. M. SIMBU
Secretary : Mr. S. SARAVANA SASIKUMAR
Secretary : Mr. M. MANIVANNAN
Financier : Mr. V. SETHU RAMAN
IT Dept : Mr. P. SANTHOSH
For Support Assistance/Sponsors Mail To: support@gdtamilsangam.com
For additional queries, contact Mr. P. PALANIVEL (+86 138 0280 2314), Mr. M. SIMBU (+86 158 0001 7051)

 WEBSITE: குவாங்டாங் தமிழ்ச் சங்கம் | சீனா | GUANGDONG TAMIL COMMUNITY | CHINA

Comments

Popular posts from this blog

வாழ்தலின் பொருட்டு - 02

தமிழோடு உறவாடு பெண்ணே!

தமிழை ஆண்டாள் - வைரமுத்து