இணையவழியில் உலகத் தமிழ் இணைய மாநாடு - 2017
இணையவழியில் உலகத் தமிழ் இணைய மாநாடு கனடாவிலும் இந்தியாவிலும் ஒரே நாளில் ஒரே நேரத்தில் நடைபெறுகின்றது.
இடம்: பிஷப் ஹீபர் கல்லூரி, திருச்சி.

Comments

Popular posts from this blog

நுவரெலியா மாவட்ட பிரதேச சபைகளின் எண்ணிக்கை ஆறாக உயர்கிறது. அமைச்சரவை அங்கீகாரம்!